Chiro

Chiro Algemeen

Elke zondag is er Chiro. Elke zondag opnieuw komen we samen om spelletjes te spelen. Elke zondag vanaf 14 uur staan we op onze koer.

Chiro van 14 tot 17 uur...

Voor de jongsten van onze chiro (van 6 tot 12 jaar) plannen we elke zondag een 3 uur durend verblijf, nemelijk van 14 tot 17 uur. 6 jaar is de minimumleeftijd, aangezien het volgens ons ook de leeftijd is waarop er voor het eerste kan meegedaan worden aan groepsactiviteiten en -bouwen.

Chiro van 14 tot 18 uur...

Voor de volgende groep uit onze chiro (van 12 tot 14 jaar) proberen we ervoor te zorgen dat onze koer opendstaat tot 18 uur op zondag. Deze groep zal zich dan ook af en toe al eens tegoed doen aan zelfbereide spijzen in onze verfijnde keuken. Dit is meestal een cruciale leeftijd, omdat hier voor het eerst echt gekozen kan worden om bij de chiro te blijven of niet...

Chiro van 14 tot 19 uur...

Voor de 2 oudste groepen van chiro Maeva (van 14 tot 18 jaar) staan de koer en de lokalen ter beschikking tot 19 uur. Het groepsgevoel wordt hiermee uitgebouwd en er wordt bijna altijd wel eten voorzien, dat dan ook op gepaste wijze zal worden bereid door onze eigen chefs, de gasten zelf.

Chirowaarden

Chiro waar staan we voor?

Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag, voor ons is het een manier van leven. We vatten onze chirodroom samen in drie waarden: gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid. Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kan je jouw talenten en mogelijkheden ontplooien. Deze kansen willen wij in de Chiro zeker bieden ! Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en consumeren. We maken bewuste en doordachte keuzen en durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan Chiro te doen. Dit stilstaan maakt ons weerbaar en sterk om onze dromen concreet te maken. We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden komen we als Chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.

Hoe willen we dit realiseren?

Op een speelse en actieve manier zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe het anders kan. Hiervoor hebben we geen gewichtige woorden nodig, we beleven het elke week in ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte chirozondag maken. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren ervaren wat Chiro betekent. We geven het inituïtieve een belangrijke plaats. Een plaatselijke Chiro is meer dan de optelsom van de verschillende afdelingen en de leidingsploeg: plaatselijke chirogroepen vormen een gemeenschap waar klein en groot zijn plaats in kan vinden. We werken meestal leeftijdsgericht maar kiezen uitdrukkelijk voor groepsmomenten waar we verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van elkaar.

Tenslotte vormt een chirogroep ook geen eilandje maar maakt hij deel uit van een groter geheel. Chiro wordt door de (plaatselijke) gemeenschap ondersteund, maar wil anderzijds ook engagementen tegenover deze gemeenschap opnemen. Wij zijn een oefenterrein waar jonge mensen de kans krijgen verantwoordelijkheid op te nemen als leid(st)er; maar waar ook leden inspraak hebben en ieders mening wordt gehoord. Zit dit alles in een wekelijkse zondag, het hoogtepunt van het jaar is zeker het bivak dat de chirogroepen organiseren tijdens de grote vakantie. Zo'n kamp vraagt een intense voorbereiding van de leidingsploeg, maar ook van de verschillende afdelingen. Er wordt 10 dagen samen geleefd, gewerkt, gelachen, gebabbeld, op- en afgebouwd, ruzie gemaakt en ook weer bijgelegd. De chirobivakken vormen mini-maatschappijtjes die in samenspraak en met respect voor de omgeving aan hun chirodroom bouwen.